TOPÓR T-KSZTAŁTNY

Sposoby wykonania i używania toporów i wykonanych z poroża.

Od kilku lat prowadzę badania nad technologią wytwarzania i użytkowaniem toporów i siekier z poroża. Na terenach Europy występowały głównie od okresu mezolitu aż do epoki brązu. W niektórych kulturach wschodnioeuropejskich pewne typy tych narzędzi przetrwały do okresu rzymskiego. Poniżej prezentuję częściowe wyniki badań eksperymentalnych, które są częścią większego projektu. Publikacja już wkrótce.