TRASEOLOGIA

Jest to nauka wywodząca się z kryminalistyki, zajmująca się badaniami różnego rodzaju śladów (ślady naturalne, technologiczne i użytkowania) występujących na narzędziach.
Zajmujemy się przede wszystkim analizą śladów technologicznych i śladów użytkowania występujących na zabytkach z kości i poroża oraz narzędzi krzemiennych. Do tego celu używamy mikroskopów o różnych powiększeniach: mikroskop stereoskopowy, metalograficzny i skaningowy.
Podczas badań materiałów kostnych często dochodzi do sytuacji gdzie ślady naturalne są interpretowane jako intencjonalne a narzędzia są pomijane. Naszym celem jest rozpoznanie odpowiednich rodzajów śladów.
Analizy mikroskopowe przy jednoczesnym wykorzystaniu metody eksperymentalnej umożliwiają precyzyjne określenie technologii wykonania różnych narzędzi kościanych oraz oznaczenie ich funkcji.

Z naszych analiz korzysta między innymi Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Eksperymentalne badania związane technologią obróbki kości i poroża.